PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT  

Michelle Knip and Go kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Michelle Knip and Go, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Michelle Knip and Go verstrekt. Michelle Knip and Go kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM Michelle Knip and Go GEGEVENS NODIG HEEFT 

Michelle Knip and Go verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Michelle Knip and Go uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Michelle Knip and Go GEGEVENS BEWAART 

Michelle Knip and Go bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN 

Michelle Knip and Go verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Michelle Knip and Go worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website. Michelle Knip and Go gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS 

Michelle Knip and Go maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Michelle Knip and Go bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google

Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan Michelle Knip and Go te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Michelle Knip and Go heeft hier geen invloed op.

Michelle Knip and Go  heeft Google geen toestemming gegeven om via Michelle Knip and Go

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Michellevanmaren@hotmail.com. Michelle Knip and Go

zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN 

Michelle Knip and Go neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Michelle Knip and Go maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Michelle Knip and Go verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Michelle Knip and Go op via

michellevanmaren@hotmail.com . Michelleknipandgo.nl is een website van Michelle Knip and Go

Michelle Knip and Go is als volgt te bereiken:

Postadres: Hoofdstraat 21D 2202 ET Noordwijk

Vestigingsadres: Hoofdstraat 21D 2202 ET Noordwijk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63181592

Telefoon: 0643144694

E-mailadres: Michellevanmaren@hotmail.com